Lääketieteellisten jätteiden käsittely

2023-09-25

Lääkejätteellä tarkoitetaan hoitolaitoksissa (kuten sairaalat, klinikat jne.) syntyvää jätettä, kuten käytöstä poistetut lääkkeet, ruiskut, infuusiopullot, vanhentuneet lääkkeet, biolääketieteelliset jätteet jne. Nämä jätteet sisältävät erilaisia ​​haitallisia aineita, jotka voivat aiheuttaa vakavia seurauksia. haittaa ihmisten terveydelle ja ympäristölle. Siksi lääkinnällisen jätteen käsittely on erittäin tärkeää, ja lääketieteellisten jätteiden pyrolyysiuuni on tehokas käsittelymenetelmä.

Lääketieteellisen jätteen pyrolyysiuunissa käytetään korkean lämpötilan pyrolyysimenetelmää lääketieteellisen jätteen hajottamiseksi vaarattomaksi jätekaasuksi, jätenesteeksi, kaasu-kiinteäksi faasiksi ja tuhkaksi. Loppujen lopuksi voidaan saada vaarattomia lämpötuotteita ja syntyvä jätekaasu voidaan puhdistaa laitteiden, kuten ruiskutuksen ja katalyyttisen hapetuksen, avulla. Seuraavassa on yksityiskohtainen johdanto lääketieteellisen jätteen pyrolyysiuunin pääkomponentteihin ja toimintaperiaatteisiin.

Komponentit:

Lääketieteellisen jätteen pyrolyysiuuni koostuu pääasiassa uunin rungosta, uunista, polttimesta, kaasu-kiintoaineerotusjärjestelmästä, tuhkankäsittelylaitteista, puhdistuslaitteista, ohjausjärjestelmästä jne. Niiden joukossa uuni ja poltin ovat lääketieteellisten jätteiden pyrolyysiuunin ydinosia, käytetään jätteiden hajottamiseen ja polttamiseen. Kaasu-kiintoaineerotusjärjestelmää käytetään kiintoaine- ja kaasuseosten erottamiseen ja käsittelyyn, kaasun puhdistamiseen ja poistamiseen. Käsittelyn jälkeen kiinteä aine muuttuu tuhkaksi, jonka lämpöarvo on alhainen ja joka on helppo kuljettaa ja käsitellä. Tuhkankäsittelylaitteita käytetään tuhkan puristamiseen, pakkaamiseen, varastointiin ja käsittelyyn. Puhdistuslaitteet vastaavat poltosta syntyvän jätekaasun puhdistamisesta ja käsittelemisestä päästönormien mukaisesti.

Toimintaperiaate:

Lääketieteellisen jätteen pyrolyysiuunin toimintaperiaate on samanlainen kuin korkean lämpötilan pyrolyysikäsittelytekniikka, ja sen prosessi voidaan jakaa esilämmitys-, hapetus- ja polttovaiheisiin. Ensinnäkin lääkintäjätteet varastoidaan uuniin esilämmitystä varten, ja jätteen sisältämät orgaaniset aineet, kuten vesi ja öljy, haihtuvat vähitellen. Seuraavaksi poltin aktivoidaan lämmittämään uunissa olevat lääkejätteet korkeaan lämpötilaan. Jätteen sisältämät orgaaniset aineet säröytyvät ja hapetetaan tiettyjen lämpötuotteiden tuottamiseksi. Sen jälkeen syntyneet lämpötuotteet erotetaan kaasu-kiintoaineerotusjärjestelmän kautta ja kiinteä jäte käsitellään matalalämpöarvoiseksi tuhkajäännökseksi. Savukaasut puhdistetaan ja käsitellään puhdistuslaitteilla. Lopuksi puhdistettu pakokaasu poistetaan, ja tuhka puristetaan ja käsitellään.

Sovellusskenaario:

Lääkintäjätteen pyrolyysiuuneja käytetään pääasiassa sairaaloissa ja muissa lääketieteellisissä laitoksissa lääkinnällisen jätteen käsittelyyn ja resurssien hyödyntämiseen. Verrattuna perinteiseen kaatopaikka- ja polttokäsittelyyn lääkejätteen pyrolyysiuuneissa on turvallisuuden ja vaarattomuuden ominaisuuksia, jotka voivat tehokkaasti vähentää jätteiden aiheuttamaa ympäristön saastumista, parantaa käsittelyn tehokkuutta ja resurssien käyttöä.

Lyhyesti sanottuna lääketieteellisen jätteen pyrolyysiuuni on turvallinen ja ympäristöystävällinen jätteenkäsittelylaite, joka voi tehokkaasti muuntaa lääketieteellisen jätteen uudelleen käytettäväksi energiaksi ja jolla on monia sovelluksia. Käytön aikana on kuitenkin välttämätöntä käyttää ja käsitellä laitetta turvallisesti, noudattaa asiaankuuluvia lakeja ja määräyksiä sekä varmistaa laitteen vakaus ja luotettavuus.

Liittyvät linkit:https://www.incineratorsupplier.com/


  • QR